Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Historia Koła

04.10.2019: XXX-lecie istnienia Koła

4 października 2019r. w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody 30- lecia założenia w Świnoujściu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia i medale pracownikom oraz członkom Stowarzyszenia:

1. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia brązowym krzyżem zasług odznaczony został:

 • Adam Marian Szczodry

2. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej brązowym medalem za długoletnią służbę odznaczone zostały:

 • Joanna Dorota Kolańska
 • Aleksandra Kuć
 • Joanna Maria Migacz
 • Beata Monika Pajor

3. W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego Srebrną Odznaką Honorową Gryfa zachodniopomorskiego odznaczeni zostali:

 • Małgorzata Ratowska
 • Renata Borzymowska
 • Monika Karwan
 • Anna Pianowska-Reterska
 • Dariusz Korda

4. Medale „Fideliter et Constanter” (wiernie i wytrwale) od Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną otrzymali:

 • Danuta Grygorowicz
 • Ewa Obszańska
 • Zofia Michalak
 • Małgorzata Śliwińska
 • Elżbieta Wojciechowicz
 • Paweł Sujka

26.09.2014: XXV-lecie istnienia Koła

Swoją obecnością zaszczycili nas liczni goście m.in:

 • Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta,
 • Joanna Agatowska – z-ca Prezydenta Miasta,
 • Artur Łącki – radny Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Przemysław Momot – członek zarządu Głównego PSOUU
 • ks. Zbigniew Rzeszótko – Dziekan Dekanatu Świnoujście,

oraz przedstawiciele Rady Miasta, Wydziału Zdrowia UM, Wydziału Edukacji UM, MOPR, zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, członkowie założyciele Koła, przyjaciele Stowarzyszenia, rodzice i podopieczni.

Podczas uroczystości, osobom zasłużonym w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością wręczono liczne odznaczenia i wyróżnienia:

1. Postanowieniem Prezydenta RP medalami za „Długoletnią służbę” odznaczeni zastali:

 • Złotym – Ryszard Szwarc
 • Srebrnym – Renata Borzykowska, Dariusz Korda, Małgorzata Ratowska
 • Brązowym – Monika Karwan, Anna Pijanowska – Reterska

2. Minister Edukacji Narodowej przyznał Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • Danucie Komorowskiej – Rożej

3. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego:

 • Danucie Komorowskiej – Rożej
 • Aleksandrze Kuć
 • Małgorzacie Całce

4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przyznało medale „Wiernie i wytrwale” za wieloletnią, wytrwałą pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością:

 • Krzysztofowi Czerniak
 • Małgorzacie Całce
 • Jadwidze Łomańskiej
 • Joannie Piotrowskiej

Zarząd Główny PSOUU na wniosek władz Koła przyznał Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości:

 • Radzie Miasta Świnoujście – za tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną w naszym mieście warunków ich pełnego rozwoju
 • Urzędowi Miasta – za wspieranie życia osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej

11.02.2010: Tryton 2009

W roku 2010 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Świnoujście w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”

15.09.2009: XX-lecie istnienia Koła

Swoją obecnością zaszczycili nas liczni goście m.in:

 • Marian Jagiełka – Prezes ZG PSOUU,
 • Ryszard Leon Kowalski – z-ca Prezydenta Miasta,
 • Andrzej Szczodry – z-ca Prezydenta Miasta,
 • Barbara Jaskierska – Przewodnicząca Koła w Szczecinie,
 • ks. Zbigniew Rzeszótko – Dziekan Dekanatu Świnoujście,

oraz przedstawiciele Rady Miasta, Wydziału Zdrowia UM, Wydziału Edukacji UM, MOPR, zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, członkowie założyciele Koła, przyjaciele Stowarzyszenia, rodzice i podopieczni.

28.01.2003: Oficjalne otwarcie Centrum Rehabilitacji i Terapii Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Oficjalne otwarcie Centrum Rehabilitacji i Terapii Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świnoujściu przy ul. Basztowej 11.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

 • Wiceprezydent Miasta – Andrzej Szczodry
 • Wiceprezydent Miasta – Ryszard Kowalski
 • Członek Zarządu Miasta – Marian Gac
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PSOUU – Marian Jagiełka

31.12.2002: Rozwiązanie Dziennego Centrum Aktywności

13.12.2002: Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej

25.09.2002: Delegacja Komisji Europejskiej – PHARE Pan Oruk’e

01.09.2002: Utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego

01.05.2002: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

01.02.2002: Przekazanie obiektu do użytkowania – rozpoczęcie działalności

01.12.2001: Ukończenie budowy Centrum Rehabilitacji i Terapii dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Źródła finansowania:

 • Fundusz PHARE
 • Środki MSWiA
 • Środki własne Miasta Świnoujścia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska
 • Środki pozyskane przez Koło w Świnoujściu z PFRON

01.02.2001: Rozpoczęcie budowy Centrum Rehabilitacji i Terapii dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym

01.03.1993: Zmiana nazwy placówki na Dzienne Centrum Aktywności

20.11.1992: Otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego

Otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Wojska Polskiego 23

01.10.1991: Przystąpienie do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Świnoujściu przystąpiło do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od tego dnia nad działalnością statutową naszego Koła czuwa Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie.

21.11.1989: Powstanie Koła Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym w Świnoujściu

Powstanie Koła Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym w Świnoujściu w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom.
Założyciele naszego Koła:

 • Helena Prokopowicz
 • Zofia Seweryn
 • Jolanta Sotnik
 • Maria Gorąca
 • Grażyna Kuchalska
 • Teresa Porażka
 • Danuta Rożej
 • Jadwiga Pierożkiewicz
 • Marian Rożej
 • Ewa Sadka
 • Edward Misiak
 • Anna Żołnowska
 • Krystyna Janik