Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Koncepcja pracy Przedszkola

Nasza wizja

Nasze przedszkole jest placówką specjalną. Celem naszej działalności wychowawczej i dydaktycznej jest prowadzenie mądrej i odpowiedzialnej edukacji dzieci niepełnosprawnych. W dobie zmieniających się warunków życia, przejawiających się w kruchości kontaktów międzyludzkich, pragniemy stworzyć przedszkole, w którym ważne są takie wartości jak: więzi rodzinne, poszanowanie tradycji i świąt, wzajemny szacunek, troska o zdrowie własne i innych oraz umiejętność komunikowania się dziecka ze światem. Będziemy tworzyć okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych oraz promować zdrowy styl życia.

Nasza misja

Nasze przedszkole:

  • Podąża za indywidualnym tempem jego rozwoju dziecka niepełnosprawnego, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności oraz uczy wrażliwości, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka
  • Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych
  • Promuje zdrowy i świadomy styl życia
  • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresow
  • Rozbudza zainteresowania tradycjami i obrzędami, a przez kultywowanie świąt wprowadza atmosferę serdecznych kontaktów międzyludzkich
  • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
  • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania edukacji
  • Oferuje wysoko wykwalifikowaną kadrę, podążającą za potrzebami dziecka niepełnosprawnego