Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

O nas

Przedszkole specjalne jest placówką przeznaczoną dla dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z cechami autystycznymi, autyzmem, z Zespołem Aspergera oraz takimi odchyleniami rozwojowymi, które uniemożliwiają im uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego. Opieka i zajęcia w przedszkolu są całkowicie bezpłatne. Zajęcia odbywają się w dwóch, pięcioosobowych grupach.

Godziny otwarcia

 • 7.30 – 15.30

Wyposażenie

 1. Sale edukacyjno-terapeutyczne wyposażone w specjalne pomoce (zabawki i pomoce edukacyjne), sprzęt i urządzenia do integracji sensorycznej, sala doświadczania świata (terapia met. Snoezelen)
 2. Gabinety specjalistów:
  • logopedy (programy komputerowe do terapii mowy, komunikatory, książki komunikacyjne dla dzieci niemówiących)
  • gabinet do zabiegów fizykalnych: hydroterapia, magnetoterapia
  • sala rehabilitacji ruchowej i hydroterapii
  • sala terapii metodą integracji sensorycznej 
 3. Pomieszczenia:
  • (kuchenne, toalety w salach do systematycznego treningu czynności samoobsługowych i higienicznych) 
 4. Budynek przedszkola bez barier architektonicznych:
  • teren rekreacyjny z placem zabaw
  • samochody typu „bus” dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych