Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Dogoterapia

  •  10.12.2007

Dogoterapia w Ośrodku prowadzoma jest przez specjaliste Pana Janusza Kaźmierczaka. Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem psów rasy: Siberian Husky-grupa V FCI. Psy wabią się „Teguila” Champion Polski, Niemiec, Rosji, Czech posiada certyfikat psa terapeutycznego, wiek 9 lat. „Chivas” posiada certyfikat psa terapeutycznego wiek 8 lat. „Dexter” posiada certyfikat psa terapeutycznego.

Celem terapii z użyciem psów jest: podniesienie jakości życia; sprawianie przyjemności we wspólnej zabawie, tak by budować pozytywne więzi. Poprawa kontaktu z dzieckiem przyczyni się do poprawy funkcjonowania w zakresie naśladownictwa, manipulacji, rozumienia mowy oraz funkcji poznawczych. Rozwijanie zmysłów dotykowych; uzyskanie i zwiększanie kontroli nad ruchami ciała; usprawnianie motoryki dziecka, w tym przede wszystkim kontroli ruchów głowy, umiejętności siadu, lokomocji; powiązanie doznań wzrokowych, dotykowych, kinestetycznych podczas manipulacji; rozpoczęcie i rozwinięcie manipulacji; praca nad rozwojem zdolności komunikacyjnych; ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej; usprawnianie zdolności dziecka do analizowania przekazu słuchowego; uwrażliwianie dłoni dziecka na dotyk; zwiększanie zdolności dziecka do kontaktu niewerbalnego i na późniejszym etapie także intencjonalnego z otoczeniem społecznym dziecka; zwiększenie zdolności do naśladowanie zachowań ruchowych i werbalnych; usprawnianie zdolności rozumienia mowy, a w głównej mierze właściwych relacji z osobami zanaczącymi; usprawnianie funkcji poznawczych – spostrzegania, wyobrażeń, uwagi, pamięci i myślenia na poziomie inteligencji sensoryczno-motorycznej; wyciszanie nadpobudliwego zachowania.

Dle każdego dziecka biorącego udział w dogoterapii terapeuta opracował program indywidualny, który realizowany jest podczas zajęć.
Trzeba przyznać, że te zajęcia są chętnie wyczekiwane przez dzieci w których aktywnie biorą udział. Zauważyliśmi, że dzięki dogoterapii u dzieci rozwineło się poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie w poruszaniu się w przestrzeni, zaufanie do innych, spontaniczność i aktywność, świadomość własnego ciała, umiejętność nawiązywania kontaktów, rozróżniania kierunków i tempa własnego ciała.