Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

O nas

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: umiarkowanym, znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 21 roku życia oraz dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,  które potrzebują kompleksowej, wielorakiej: rehabilitacyjno-edukacyjno-rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu zdrowia wychowanków.

Głównym zadaniem placówki jest kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży obejmująca:

 • pracę nad poprawą rozwoju ruchowego, intelektualnego oraz społecznego,
 • kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych – werbalnych i niewerbalnych,
 • pomoc w zdobywaniu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • intensywną rehabilitację zaburzonych sfer rozwojowych.

Edukacja w OREW prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych i zespołowych. Stosowane jest nauczanie całościowe, zintegrowane i wielozmysłowe w taki sposób, aby były odpowiednio dobierane metody, techniki i formy pracy do indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka.

Zajęcia w OREW realizowane są w zespołach:

 • Zespoły edukacyjno-terapeutyczne (szkoła podstawowa i gimnazjum)
 • Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze (osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną) 

Ośrodek, oprócz zapewnienia podopiecznym realizacji obowiązku szkolnego oraz przedszkolnego, zapewnia również dodatkowe formy zajęć:

 • Terapia logopedyczna
 • Opieka psychologiczna
 • Rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia
 • Hipoterapia
 • Terapia SI
 • Zajęcia metodą Weroniki Sherborne
 • Terapia  Snoezelen

Do OREW dzieci przyjmowane są na podstawie:

 • Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do placówki