Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne została opracowana w latach 50-60.
W ciągu ostatnich 20 lat metoda ta weszła w skład metod terapii dzieci niepełnosprawnych oraz wspierających rozwój dzieci bez zaburzeń (służy poprawie komunikacji i lepszemu poznaniu się).

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne polecana jest do wspierania i stymulowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. W swojej pracy mogą tę metodę stosować: terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy pomocy społecznej, rodzice oraz wszyscy którzy pracują na rzecz osób niepełnosprawnych. Metoda Ruchu Rozwijającego nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystując dotyk, ruch, wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Metoda nawiązuje do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się, jakim jest „język ciała”. Ruch Rozwijający daje szansę odrobienia etapu „baraszkowania”.

Cele ogólne:

  • Kształtowanie świadomości przestrzennej i działanie w niej;
  • Dzielenie przestrzeni i nawiązywanie bliskiego kontaktu;
  • Stymulowanie rozwoju umiejętności interpersonalnych;
  • Wyzwalanie zachowań twórczych;
  • Poznawanie zabawy w parach;

Cele szczegółowe – dziecko:

  • Nawiązanie przyjacielskich kontaktów z współćwiczącym;
  • Doświadczanie własnego ciała;
  • Rozpoznawanie przestrzeni wokół siebie;
  • Ujawnianie pomysłowości i poczucia humoru;

W naszym ośrodku zajęcia prowadzone tą metodą odbywają się raz w tygodniu, w każdej grupie.