Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Poranny Krąg (stymulacja polisensoryczna według pór roku)

„Poranny krąg” to metoda określana jako stymulacja polisensoryczna, czyli wielozmysłowa, obejmująca swym zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak.
Głównym celem tych zajęć jest przede wszystkim spotkanie nauczyciela z dziećmi i dzieci ze sobą nawzajem. Istotą tego spotkania jest komunikacja, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
Podczas zajęć tworzymy odpowiedni klimat wspólnych spotkań. Służy temu utworzenie kręgu, w którym dzieci odczuwają przynależność do grupy oraz do miejsca- strukturyzacja otoczenia. Składa się na nią:

  1. struktura miejsca /zawsze to samo pomieszczenie/,
  2. struktura czasu /zajęcia odbywają się o tej samej godzinie i tym samym sygnałem/
  3. struktura osób /nie zmieniające się dzieci i te same osoby prowadzące zajęcia/
  4. struktura zadania /czynności wykonywane w tej samej kolejności/,
  5. struktura porozumiewania się /ta sama piosenka na powitanie, ten sam motyw słowny rozpoczynający zajęcia/.

Dzieci siedząc w kręgu widzą się wzajemnie, są na tych samych równych prawach i zasadach. Obserwują się, swoje twarze, swoje zachowanie co pozwala im na komunikowanie się z jednoczesnym przekazywaniem swoich emocji, swojego nastroju. W ten oto sposób dzieci nawiązują ze sobą kontakt wzrokowy czy dotykowy oraz kształtują umiejętności współdziałania w grupie.

Podstawa tworzenia programu „Poranny krąg” opiera się głównie na wspaniałym świecie przyrody , którego rytmowi jesteśmy podporządkowani. Świat przyrody oferuje nam bogactwo różnorodnych polisensorycznych bodźców oddziałujących na naszą psychikę, zwłaszcza psychikę dzieci. Każdej porze roku przyporządkowany jest odpowiedni: kolor, zapach, smak, żywioł, instrument muzyczny.

Zajęcia te towarzyszą nam codziennie, dzieci doskonale poznały rytualizację poszczególnych czynności, znają wszystkie etapy tych zajęć co tak naprawdę pozwoliło im poczuć się pewniej, poczuć się sprawcami konkretnych czynności, a przede wszystkim pozwoliły na nawiązanie kontaktu z dziećmi i kontaktu między samymi dziećmi.