Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Zajęcia integracyjne

  •  22.01.2014

Od listopada 2013 roku organizujemy zajęcia metodą Weroniki Sherborne dla
rodziców i dzieci. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki lub środy w godzinach 16.30-17.15.

Są to zajęcia, które mają na celu wytworzenie pozytywnych więzi między dzieckiem, a rodzicem oraz między samymi dziećmi, uświadomienie rodzicom roli ruchu i wspólnej zabawy, kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzeni, wykształcenie umiejętności naśladownictwa, kształtowanie umiejętności wspólnego bawienia się, a także motywowanie do komunikowania się. Zajęcia są też okazją do spotkań rodziców, wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.