Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Wczesne wspomaganie rozwoju

Podstawą do objęcia dziecka pomocą jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Realizujemy wczesne wspomaganie poprzez podjęcie systematycznego, kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka i poprawienia jego sytuacji życiowej na podstawie Indywidualnego Programu Terapii. Zajęciami mogą być objęte dzieci, od urodzenia do czasu podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Wniosek o przyjęcie:

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka to:

 • Psycholog
 • Logopeda (oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, z uprawnieniami do pracy z dzieckiem autystycznym)
 • Terapeuta integracji sensorycznej (oligofrenopedagog, z uprawnieniami do pracy z dzieckiem autystycznym)
 • Fizjoterapeuta

Dodatkowo oferujemy każdemu dziecku w ramach zajęć hipoterapię (0,5h/tydz.) i muzykoterapię ( raz w tygodniu 60 min.).

Ośrodek do realizacji zadań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wykorzystuje:

 • salę terapii integracji sensorycznej
 • gabinet terapii wad wymowy (wyposażonym również w multimedialne programy SymWord i AfaSystem)
 • salę rehabilitacji ruchowej (wyposażoną w urządzenia TerapiMaster)
 • salę hydroterapii (kąpieli perełkowej z hydromasażem, wirówki kończyn dolnych, wirówki kończyn górnych)
 • gabinet magnetoterapii
 • salę terapii metodą Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)
 • gabinet przeznaczony do zajęć rewalidacyjnych w zakresie wspomagania rozwoju funkcji poznawczych ( do pracy ze starszymi dziećmi wykorzystywany jest również multimedialny program terapii wspomagającej KRECIK)

Zespół Wczesnego Wspomagania w ramach swojej działalności realizuje również cele ukierunkowane na rodzinę dziecka, takie jak: organizowanie grup wsparcia i szkoleń dla rodziców, udzielanie instruktażu i porad, prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka, psychoedukacja.