Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Projekty realizowane przy wsparciu finansowym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.: „Hipoterapia – psychosomatyczne usprawnianie osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie” i „Przystosowanie pracowni poligraficzno-komputerowej do zmieniających się wymogów sprzętowych i oprogramowania”.

Podstawowym założeniem funduszu jest to, że realizowane w jego ramach projekty będą przyczyniać się do rozwoju i wzmocnienia lokalnej kultury i sztuki, sportu, edukacji i nauki oraz bezpieczeństwa. Pula środków do wykorzystania dla danej miejscowości lub gminy będzie wynosić 70 tys. zł. Maksymalna kwota grantu przewidziana dla jednego wniosku to 7 tys. zł. W ciągu roku z danej lokalizacji może zostać nagrodzonych do 10 wniosków.

Wnioski o granty w jednej z powyższych dziedzin mogą składać m.in. stowarzyszenia, fundacje i inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które działają w jednej z wymienionych lokalizacji. Głównym celem Funduszu jest wsparcie społeczności lokalnych w miejscach, gdzie realizowane są kluczowe inwestycje Gz-Systemu. W Świnoujściu jest to Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Kędzierzynie-Koźlu są to gazociągi Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle, Interkonektor Polska – Czechy oraz Tłocznia Gazu Kędzierzyn-Koźle. Z kolei w gminie Sanok najważniejsze inwestycje Gaz-Systemu koncentrują się w miejscowości Strachocina – gazociąg Hermanowice-Strachocina, Strachocina-Pogórska Wola, Interkonektor Polska-Słowacja oraz Tłocznia Gazu Strachocina.

Hipoterapia – psychosomatyczne usprawnianie osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie

Projekt zakłada zorganizowanie cyklicznych zajęć hipoterapii z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Zajęcia będą się odbywały w roku 2018 – 2021, w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad. Planowane jest 24 zajęcia w ciągu roku. Uczestnicy, w liczbie 5 osób każdorazowo, będą dowożeni samochodem służbowym na miejsce zajęć. Towarzyszył im będzie opiekun będący pracownikiem Stowarzyszenia. Uczestnicy będą korzystali z zajęć rotacyjnie.

Projekt „Hipoterapia – psychosomatyczne usprawnianie osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie” jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przystosowanie pracowni poligraficzno-komputerowej do zmieniających się wymogów sprzętowych i oprogramowania

Projekt zakłada zakup i zainstalowanie sprzętu i oprogramowania do pracowni poligraficzno-komputerowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Realizacja projektu ma się zakończyć do dnia 30.09.2018

Projekt „Przystosowanie pracowni poligraficzno-komputerowej do zmieniających się wymogów sprzętowych i oprogramowania” jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.