Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Urząd Miasta Świnoujście

Okresy realizacji

Od 01.09.2015 do 31.12.2015 realizowane było zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 realizowane było zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2017 do 31.12.2017 realizowane było zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2018 do 31.12.2018 realizowane było zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2019 do 31.12.2019 realizowane było zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2020 do 31.12.2020 realizowane było zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2021 do 31.12.2021 realizowane jest zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2022 do 31.12.2022 realizowane było zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2023 do 31.12.2023 realizowane było zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.
Od 01.01.2024 do 31.12.2024 realizowane jest zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Świnoujście.

Tytuł

Prowadzenie rehabilitacji społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia.

Cel

Celem wsparcia jest finansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych intelektualnie w Mieszkaniu w celu ich usamodzielniania i uspołeczniania oraz przygotowywania do niezależnego życia w otwartym środowisku.