Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać 1% swojego podatku:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

W Mieszkaniu Treningowym prowadzone są zajęcia w ramach realizacji zadania p.n.:

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą ” Otwórzmy przed nimi życie”

Cel:

 • Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
 • Przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 4/2017 p.n. Samodzielni i skuteczni”, projekt dotyczy: Prowadzenia rehabilitacji w placówce /rehabilitacja ciągła/.

Okres realizacji: Podpisano umowę w dniu 15.03.2018 – projekt ma 3 etapy realizacji:

 • od 01.04.2018 do 31.03.2019
 • od 01.04.2019 do 31.03.2020
 • od 01.04.2020 do 31.03.2021

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta Świnoujście, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Pomocy prowadzonych przez PSONI Koło w Świnoujściu.

Prowadzone formy to:

 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu
 • opieka nocna beneficjentów
 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu trenera
 • pobyty popołudniowe dla osób bardzo mało samodzielnych
 • wsparcie przez wolontariusza pobytu popołudniowego dla osób mało samodzielnych

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Cel:

 • Zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych intelektualnie
 • Przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Projekt skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, podopiecznych PSONI w Świnoujściu, którzy są uczestnikami dziennych zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu w sposób ciągły różnych form rehabilitacji skierowanych do tych osób.

Prowadzone formy to:

 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu
 • opieka nocna beneficjentów
 • popołudniowe dla osób bardzo mało samodzielnych pobyty
 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu trenera
 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu wolontariusza
 • wsparcie przez wolontariusza pobytu popołudniowego dla osób bardzo mało samodzielnych

Zajęcia te są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt realizowany w ramach XXIV konkursu.

Okres realizacji: Podpisano umowę 29-12-2015r. na okres od 01-05-2016 do 31-03-2018 – projekt ma dwuetapowy okres realizacji:

 • od 01-05-2016 do 31-03-2017
 • od 01-04-2017 do 31-03-2018

Przedmiot umowy: Przedmiotem umowy jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „OTWÓRZMY PRZED NIMI W ŻYCIE” w formie rehabilitacji ciągłej.

Cel: Celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.