Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

W Mieszkaniu Treningowym prowadzone są zajęcia w ramach realizacji zadania p.n.:

 

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Otwórzmy przed Nimi życie” w terminie od dnia 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2024 r.

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 1/2020 p.n. ,,Pokonamy Bariery”

Całkowita wartość projektu: 227 372,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 215 432,00 zł

Cel:

 1. Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Okresy realizacji:

 • 01.04.2021 – 31.03.2022 r.
 • 01.04.2022 – 31.03.2023 r.
 • 01.04.2023 – 31.03.2024 r.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta Świnoujście, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonych przez PSONI Koło w Świnoujściu.

Formy wsparcia:

 1. Samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu
 2. Opieka nocna beneficjentów
 3. Samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu trenera
 4. Pobyty popołudniowe dla osób bardzo mało samodzielnych
 5. Wsparcie przez wolontariusza pobytu popołudniowego dla osób bardzo mało samodzielnych

Harmonogram realizacji poszczególnych zajęć grupowych- program „Otwórzmy przed Nimi życie” Mieszkanie Treningowe Koło w Świnoujściu

Wsparcie grupowe- formaDni tygodniaGodziny wsparcia Miejsce wsparciaUwagi
1.Opieka nocna beneficjentówOd poniedziałku do niedzieli włącznie11 godzin
22.00-9.00
Mieszkanie treningowe
ul. Niedziałkowskiego 3/1
2.Samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciuOd poniedziałku do niedzieli włącznie6 godzin
16.00-22.00
j.w.
3.Samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu trenera:
a) trening kulinarny
2 soboty w miesiącu
1-2 godziny
10.00-11.00/12.00
j.w.Treningi każdorazowo ustalane są z trenerami kilka dni przed początkiem następnego miesiąca i zależą od ich możliwości czasowych.
b) trening komputerowy
2 niedziele w miesiącu
1-2 godziny
10.00-11.00/12.00
j.w.
c) trening kosmetyczny
Sobota2 godziny
12.00-14.00
j.w.
d) trening fryzjerski
Sobota
2 godziny
12.00-14.00
j.w.
e) fitness
3 soboty w miesiącu
1 godzina
17.00-18.00
j.w + klub fitnessW momencie otwarcia klubu fitness zajęcia będą się tam odbywały
f) trening krawieckiSobota (od X.2021 do III.2022)2 godziny
10.00-12.00/12.00-14.00
j.w.Zgodnie z ustaleniami z beneficjentami i możliwością trenera.

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą ” Otwórzmy przed nimi życie”

Cel:

 • Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
 • Przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 4/2017 p.n. Samodzielni i skuteczni”, projekt dotyczy: Prowadzenia rehabilitacji w placówce /rehabilitacja ciągła/.

Okres realizacji: Podpisano umowę w dniu 15.03.2018 – projekt ma 3 etapy realizacji:

 • od 01.04.2018 do 31.03.2019
 • od 01.04.2019 do 31.03.2020
 • od 01.04.2020 do 31.03.2021

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta Świnoujście, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Pomocy prowadzonych przez PSONI Koło w Świnoujściu.

Prowadzone formy to:

 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu
 • opieka nocna beneficjentów
 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu trenera
 • pobyty popołudniowe dla osób bardzo mało samodzielnych
 • wsparcie przez wolontariusza pobytu popołudniowego dla osób mało samodzielnych

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Cel:

 • Zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych intelektualnie
 • Przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Projekt skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, podopiecznych PSONI w Świnoujściu, którzy są uczestnikami dziennych zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu w sposób ciągły różnych form rehabilitacji skierowanych do tych osób.

Prowadzone formy to:

 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu
 • opieka nocna beneficjentów
 • popołudniowe dla osób bardzo mało samodzielnych pobyty
 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu trenera
 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu wolontariusza
 • wsparcie przez wolontariusza pobytu popołudniowego dla osób bardzo mało samodzielnych

Zajęcia te są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt realizowany w ramach XXIV konkursu.

Okres realizacji: Podpisano umowę 29-12-2015r. na okres od 01-05-2016 do 31-03-2018 – projekt ma dwuetapowy okres realizacji:

 • od 01-05-2016 do 31-03-2017
 • od 01-04-2017 do 31-03-2018

Przedmiot umowy: Przedmiotem umowy jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „OTWÓRZMY PRZED NIMI W ŻYCIE” w formie rehabilitacji ciągłej.

Cel: Celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.