Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Formy wsparcia

Rehabilitacja społeczna polegająca na treningu mieszkaniowym opiera się na wsparciu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w czynnościach życia codziennego, społecznego w celu pełniejszego wypełniania ról społecznych, integracji ze środowiskiem zewnętrznym, umiejętności współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu, pomagania im, pracy na rzecz wspólnego dobra.

Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności uczestników w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej, polega na treningu funkcjonowania w życiu codziennym:

 • Wyrabianie wśród uczestników nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny (mycie się, pranie, prasowanie).
 • Wyrabianie i pielęgnowanie nawyku utrzymywania czystości w mieszkaniu.
 • Nauka gospodarowania środkami pieniężnymi.
 • Nauka obsługi sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Nauka sprzątania, prasowania itp.
 • Nauka samodzielnego przygotowania posiłków.

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników przez:

 • Zachęcanie i wdrażanie do samodzielnego wypowiadania się, wyrażenia próśb, życzeń.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (podział czynności, obowiązków domowych).
 • Rozwijanie cech moralnych, takich jak: szacunek, życzliwość, koleżeńskość, poszanowanie cudzej własności.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji uczestników w różnych sytuacjach życiowych.
 • Omawianie sytuacji kryzysowych.

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczestników poprzez:

 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (zachęcanie do aktywności fizycznej, gry, uczestniczenie w imprezach lokalnych).
 • Organizowanie spotkań towarzyskich, poprzez wspólne obchodzenie imienin, urodzin, świąt, kultywowanie tradycji.

Rozwijanie umiejętności społecznych:

 • Organizowanie wyjść do kina , na spacery, do siłowni.
 • Organizowanie spotkań z sąsiadami (wspólny grill, spotkanie przy kawie.)

Kilka razy w tygodniu mieszkańców odwiedzają trenerzy z różnych dziedzin np.: ekonomii, informatyki, gastronomii, krawiectwa itp. Dobór tych dziedzin zależny jest od potrzeb i zainteresowań uczestników. Trenerzy to osoby, które posiadają wiedzę i/lub umiejętności w swojej dziedzinie, potrafią nawiązać komunikację z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Trening ekonomiczny

W czasie tych zajęć uczestnicy uczą się jak prowadzić w sposób oszczędny finanse domowe, jak korzystać z różnych instytucji a za zaoszczędzone pieniądze pozwolić sobie na przyjemności.

Trening kulinarny

Celem tych zajęć jest zdobywanie umiejętności prawidłowego, taniego i zdrowego przygotowywania posiłków.

Trening krawiecki

Podopieczni uczą się w czasie tych zajęć podstawowych ściegów, przyszywania guzików.

Trening fotograficzny

Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników z działaniem aparatu fotograficznego, zdobycie umiejętności dokumentowania codziennego życia zdjęciami.

Trening komputerowy

Zapoznanie uczestników z obsługą komputera, korzystania z przydatnych w życiu codziennym programów.

Trening fitness

Dużym wsparciem dla uczestników jest kilka razy w tygodniu pomoc wolontariuszy. Wolontariusze to przede wszystkim rodzice i pracownicy Stowarzyszenia , którzy wspierają podopiecznych bardzo mało samodzielnych w czynnościach samoobsługi, zachęcają ich do włączania się w działania grupowe. Pomagają asystentom pracującym w mieszkaniu treningowym, – by osoby bardzo mało samodzielne uczestniczyły w treningu mieszkaniowym zgodnie z ich możliwościami psycho-fizycznymi.