Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Dokumenty

1. KONTRAKT „MIESZKAMY RAZEM”

W zależności od osób przebywających w mieszkaniu przy ul. Niedziałkowskiego 3/1 w Świnoujściu, kontrakt „Mieszkamy Razem” może podlegać zmianom. Obowiązki mieszkańców:

 • Systematycznie wpłacam ustaloną kwotę na Fundusz Kulinarny.
 • Przestrzegam zasad współżycia społecznego.
 • Dbam o higienę osobistą, swój wygląd i zdrowie.
 • Kulturalnie zachowuję się.
 • Przyjmuję zapowiedzianych gości do godz. 22:00.
 • Utrzymuję porządek w swoich rzeczach osobistych.
 • Utrzymuję mieszkanie w należytym porządku i czystości oraz właściwym stanie sanitarnym.
 • Właściwie korzystam ze sprzętów i wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu.
 • Zapobiegam zniszczeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania mieszkania oraz znajdującego się w nim wyposażenia.
 • Dbam i chronię przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania jak: korytarze, klatki schodowe oraz otoczenie budynku.
 • Dbam o mienie współlokatorów oraz asystentów.
 • Przestrzegam postanowień regulaminu porządku domowego.
 • Przestrzegam zasad bhp. I p. poż.
 • Szanuję prawo do odpoczynku i prywatności każdego mieszkańca.
 • Przestrzegam cisy nocnej obowiązującej w godzinach od. 22:00 do 6:00.
 • Informuję asystentów o ewentualnych trudnościach, problemach, nieporozumieniach występujących w trakcie pobytu w mieszkaniu.
 • Nie przyjmuję gości w godzinach od. 22:00 do 6:00.
 • Nie stosuję przemocy fizycznej i psychicznej.
 • Przestrzegam zakazu spożywania napojów alkoholowych.
 • Przestrzegam zakazu palenia papierosów.
 • Przestrzegam zakazu posiadania, stosowania i rozprowadzania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 • Przestrzegam zakazu posiadania zwierząt domowych.
 • Nie wynoszę na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania.

Zapoznał em / am się i akceptuję Kontrakt „Mieszkamy Razem”.

…………………………………………………………………………
Imię nazwisko

2. Wyrażona wola uczestnika lub/i rodzica,opiekuna prawnego/uczestniczenia w treningu.