Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Okres realizacji

Projekt realizowany w okresie od 12-05-2014 do 30-03-2015.

Tytuł

„Rewitalizacja parteru budynku przy ul. Niedziałkowskiego 3/ 1 w celu rozszerzenia działalności PSOUU Koło w Świnoujściu o nowe formy rehabilitacji społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym”.

Cel

Rewitalizacja parteru budynku przy ul. Niedziałkowskiego 3/ 1 w celu utworzenia nowej formy rehabilitacji społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym poprzez jego wyremontowanie, wyposażenie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz dostępu do usług internetowych, które łącznie stworzą nową funkcję społeczno-kulturalną i rekreacyjną na obszarze LGR „Zalew Szczeciński”.

Tak było, w trakcie remontu

Stan obecny