Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Otwórzmy przed nimi życie

Projekt „Otwórzmy przed nimi życie” był realizowany w mieszkaniu treningowym w Świnoujściu. Odbiorcami były osoby niepełnosprawne intelektualnie i lokalne społeczeństwo. Projekt dotyczył rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym otoczeniu w celu usamodzielnienia, uniezależnienia i zmiany wizerunku w społeczeństwie. Osoby niepełnosprawne przy wsparciu asystentów i trenerów kreowały własne życie, wpływały na swój wizerunek i zmieniały negatywne stereotypy społeczne.

Projekt dotyczył problemu niesamodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz opinii, że są niebezpieczni i stanowią zagrożenie dla sąsiadów. W efekcie realizacji projektu zakładało się, że osoby niepełnosprawne intelektualnie będą potrafiły określić swoje potrzeby, zrealizować je, określić potrzebę niezależności życiowej. Codziennością określą swoją rolę sąsiada jako bezpiecznego i godnego zaufania, życzliwego i spokojnego. W projekcie wzięło udział co najmniej 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt był realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu w ramach II edycji programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy EOG (www.eog.gov.pl). W ramach projektu tematycznego „Wykluczenie społeczne” polegającego na zwiększeniu zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.

batory

Celem programu „Obywatele dla Demokracji” było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu miały na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program przywiązywał dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Program wdrażany był przez Fundację im. Stefana Batorego (www.batory.org.pl) w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży (www.pcyf.org.pl).