Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Projekty realizowane przy wsparciu finansowym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.: „Hipoterapia” i „Podróż do miasteczka zmysłów”.

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych został powołany przez Polskie LNG. Jego zadaniem jest wspieranie spółki w procesie przyjmowania i weryfikowania wniosków z prośbą o wsparcie finansowe projektów lokalnych, a także przygotowanie rekomendacji dla inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie od Polskiego LNG. Nad przejrzystym, obiektywnym i niezależnym podziałem środków czuwa Rada Funduszu.

lng

Poniższe projekty uzyskały wsparcie w pierwszej edycji przyjmowania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw lokalnych ze środków Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG z takich obszarów jak edukacja, sztuka i kultura, sport, bezpieczeństwo oraz ekologia.

Hipoterapia – terapeutyczna jazda konna dla osób z niepełnosprawnością

Projekt zakłada zorganizowanie cyklicznych zajęć hipoterapii dla dorosłych podopiecznych PSOUU z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym dla osób po porażeniu mózgowym i z epilepsją. Projekt realizowany będzie w roku 2015 i 2016, w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad.


Projekt „Hipoterapia” jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Zajęcia otwarte dla rodziców

lng

Projekt zajęcia otwarte dla rodziców, współfinansowane z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A „Podróż do miasteczka zmysłów”.

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na basenie z elementami nauki pływania i wiedzy na temat bezpieczeństwa w wodzie

lng

Cel: Projekt ma na celu rehabilitację psycho-ruchową osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowo fizyczną z wykorzystaniem ćwiczeń w wodzie. Zakłada również naukę podstaw pływania (uzależnioną od możliwości poszczególnych uczestników) oraz nabycia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa podczas kąpieli.

Ma spowodować, aby uczestnicy korzystając z ćwiczeń w atrakcyjnym, nowym środowisku, chętnie podejmowali ćwiczenia będące elementem codziennej, żmudnej rehabilitacji. Dla niektórych podopiecznych zajęcia będą unikalna szansą kiedy pod okiem instruktora nauki pływania będą mogli poznać podstawy tej trudnej dla nich sztuki. Wszyscy natomiast dowiedzą się oraz poznają w praktyce jak zachować się w wodzie i nad wodą oraz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas trwania: Zakładany czas trwania projektu: 01.05.2016 – 31.05.2018.

Projekt „Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na basenie z elementami nauki pływania i wiedzy na temat bezpieczeństwa w wodzie” jest współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.