Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zleconych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie pandemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych bezpośrednio w pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcji i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Okres wsparcia:

  • WTZ: 24 września 2020 – 22 grudnia 2020
  • Mieszkanie treningowe: 01 października 2020 – 04 grudnia 2020