Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Terapia psychologiczna z elementami biblioterapii

Biblioterapia polega na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury oraz materiałów pomocniczych, takich jak płyty, filmy, itp.
W przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, biblioterapię traktujemy jako uzupełnienie procesu rehabilitacji, w tym m. in:

  • Wspieranie osoby niepełnosprawnej w procesie akceptacji siebie jako osoby niepełnosprawnej;
  • Łagodzenie napięć psychicznych związanych z brakami w sferze poznawczej, motywacyjnej i emocjonalnej;
  • Integracja ze środowiskiem i uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych;
  • Pozytywna zmiana przekonań, postaw, zachowania;
  • Ukazywanie różnych punktów widzenia i podejścia do problemu;
  • Ukazywanie różnych rozwiązań danego problemu;
  • Umożliwienie zrozumienia motywów postępowania innych ludzi;
  • Zachęcanie do bardziej realistycznego spojrzenia na własną sytuację;
  • Poprawa nastroju, obniżenie niepokoju, redukcja napięć emocjonalnych.