Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Pracownia poligraficzno-komputerowa

Terapeuta

 • Magdalena Gromada

Uczestnicy

 • Jurand, Kasia, Paulina, Eliza, Mikołaj

Cele

 • Nauka obsługi sprzętu: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, bindownica, termobindownica, gilotyna, kamera, aparat fotograficzny
 • Poznawanie i przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych
 • Kształtowanie znajomości klawiatury (skróty klawiszowe)
 • Doskonalenie obsługi programu Word (projektowanie zaproszeń, dyplomów, zakładek do książek, notesów, dzienników, kalendarzy, wizytówek)
 • Nauka obsługi pendriva
 • Nauka korzystania z programu Nero
 • Doskonalenie znajomości programu PowerPoint (tworzenie prostych prezentacji)
 • Doskonalenie umiejętności w programie Paint (wykonywanie prostych grafik – kartek, plakatów)
 • Nauka korzystania z Internetu i umiejętne jego wykorzystywanie
 • Samoobsługa i zaradność w pracy
 • Współdziałanie i funkcjonowanie w grupie
 • Doskonalenie pisowni, przestrzeganie zasad interpunkcji i ortografii
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej
 • Kształtowanie i doskonalenie podstawowych procesów psychicznych (uwaga, koncentracja, pamięć, logiczne myślenie, wyobraźnia, spostrzegawczość, kojarzenie i tworzenie)
 • Doskonalenie pisania, czytania, liczenia i zdolności rozumienia pojęć

Prace warsztatowe

 • Przepisywanie, kopiowanie, wklejanie, wycinanie tekstu i rysunków
 • Rysowanie tabel (dodawanie i odejmowanie kolumn i wierszy)
 • Tworzenie plików i folderów
 • Zmienianie czcionki, wielkości liter, kolorów
 • Łączenie grafiki i tekstu
 • Przegrywanie plików z dysku na dysk