Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi wadami fizycznymi. Placówka współfinansowana jest przez PFRON.

Rolą Warsztatu jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna i zawodowa, która zmierza do poprawy zdolności osobistej oraz przystosowania uczestnika do możliwie niezależnego życia w środowisku społecznym. Rozwija umiejętności zawodowe umożliwiające podjęcie pracy. Uczestnicząc w zajęciach pracowni Warsztatu osoby niepełnosprawne intelektualnie zdobywają kompetencje indywidualne i społeczne, kształtują takie cechy jak: stosunek do samego siebie, zaradność, samodzielność, odporność emocjonalną, samoakceptację,komunikatywność, prospołeczność.

Rehabilitacja i terapia prowadzona jest w pięciu pracowniach:

Poza zajęciami w pracowniach uczestnicy biorą udział w zajęciach:

 • Logopedycznych
 • Terapii psychologicznej
 • Biblioterapii
 • Masażu
 • Rehabilitacji ruchowej
 • Muzykoterapii
 • Pogadankach tematycznych prowadzonych przez pielęgniarkę

Prowadzone są kółka zainteresowań:

 • Kółko taneczne
 • Kółko przyrodniczo-ekologiczne
 • Zespół biesiadno-szantowy
 • Koło turystyczne
 • Koło ceramiczne

Dokumenty wymagane do WTZ:

 • Orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
 • Podanie o przyjęcie do WTZ