Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Bieżnia VACU LINE

To unikalne urządzenie treningowe składające się z bieżni zamkniętej w kapsule z podciśnieniem. Dzięki wykorzystaniu podciśnienia, wykonując mało forsowne ćwiczenia fizyczne, spala się czterokrotnie szybciej …

  Czytaj dalej

Ceramika

Wykonywanie przedmiotów z gliny ma duże walory terapeutyczne: pozwala usprawniać ręce, doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijać poczucie estetyki i wyobraźnię. Wprowadza w nieznany dotąd świat twórczej …

  Czytaj dalej

Hipoterapia

Hipoterapia – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana …

  Czytaj dalej

Hydroterapia

Hydroterapia zwana również wodolecznictwem jest działaniem lecznictwa fizykalnego, w którym wykorzystuje się oddziaływanie wody na organizm.

  Czytaj dalej

Katecheza

Raz w tygodniu chętni podopieczni mogą  skorzystać z zajęć katechezy dla dorosłych prowadzonej (w ramach wolontariatu) przez nauczyciela religii ze szkoły podstawowej.

  Czytaj dalej

Koło teatralno – taneczne

Przygotowuje scenariusze, scenografię, oprawę muzyczną oraz realizuje swoje pomysły w formie przedstawień teatralnych. Terapia ta nazywana jest dramatoterapią lub psychodramą. Jej cele to: nabywanie samowiedzy, …

  Czytaj dalej

Koło turystyczne

Organizuje wycieczki piesze i rowerowe oraz biwaki. Podczas zajęć podopieczni poznają lokalne środowisko, rozwijają świadomość ekologiczną, doskonalą samodzielne działanie i umiejętność współpracy. Zajęcia rozwijają także …

  Czytaj dalej

Magnetostymulacja

Terapia słabym polem magnetycznym. Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne. Magnetostymulację wykorzystujemy zwłaszcza w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego i narządów ruchu.

  Czytaj dalej

Nordic walking

Nordic walking to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Ma duże wartości rehabilitacyjne, ten rodzaj terapii ruchem: rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, wzmacnia siłę i wytrzymałość ramion, pozwala …

  Czytaj dalej

Pogadanki prozdrowotne i utrwalanie nawyków higienicznych

W Warsztacie pielęgniarka prowadzi pogadanki  z zakresu promocji zdrowia, higieny osobistej, działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, dba o praktyczne przestrzegania zasad higieny i kształtowanie …

  Czytaj dalej