Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Pogadanki prozdrowotne i utrwalanie nawyków higienicznych

W Warsztacie pielęgniarka prowadzi pogadanki  z zakresu promocji zdrowia, higieny osobistej, działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, dba o praktyczne przestrzegania zasad higieny i kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, bada ciśnienie tętnicze uczestników, poziom cukru we krwi (u diabetyków), podaje przepisane leki. Przygotowuje (wspólnie z uczestnikami) gazetki tematyczne promujące „zdrowy styl życia”. Koordynuje działania „drużyny ratownictwa medycznego”.