Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Zajęcia literackie z elementami dramatoterapii

Za pomocą odpowiednio dobranych tekstów literackich oraz metody dramy podopieczni uczą się samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, rozwijają emocje i fantazję, także elokwencję i plastykę ciała.

Zespołowy charakter pracy kształtuje dyscyplinę, uczy zgodnego współżycia i współdziałania, wyrabia takie nawyki, jak: punktualność, dokładność, sumienność, poczucie odpowiedzialności. Stąd można powiedzieć, że zajęcia z elementami dramy są miejscem kształtowania charakteru i woli, miejscem wzbogacającym sferę przeżyć i wrażliwości.

Realizowana pod kierunkiem nauczyciela (wolontariusza) pozwala dojrzewać do samodzielnego podejmowania decyzji i znajdować odpowiedzi na pytania dotyczące własnej tożsamości