Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Konferencja nt. mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)

  •  04.12.2019

W dniu 04.12.2019 w bibliotece miejskiej odbyła się konferencja zorganizowana przez SOSW w Świnoujściu. Zaproszeni zostali przedstawiciele różnych instytucji i stowarzyszeń, m.in. naszego Stowarzyszenia.

W trakcie konferencji zaprezentowano wystąpienia specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z MPD, odbyła się dyskusja z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową oraz prezentacje przygotowane przez młodzież świnoujskich szkół, a dotyczące barier komunikacyjnych w naszym mieście. Wystąpiła m.in. p. Danuta Komorowska-Rożej – przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Świnoujściu.

Spotkaniu towarzyszyły plakaty nt. niepełnosprawności będące owocem wcześniej ogłoszonego konkursu. Na zakończenie konferencji organizatorzy nagrodzili uczestników konkursu – uczniów świnoujskich szkól.