Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Grupa opiekuńczo-rehabilitacyjna

Terapeuta

  • Aleksandra Jaworska

Podopieczni

  • Angelika, Joanna, Mirosław, Wojciech

Opis grupy

Zakres zajęć w tej grupie to głównie postępowanie wspierająco-aktywizujące, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych. W związku z tym, że niepełnosprawność osób w tej grupie wiąże się z zaburzeniami funkcjonowania receptorów, co z kolei powoduje niedokładny lub zniekształcony odbiór rzeczywistości oraz z brak komunikacji werbalnej, praca z uczestnikiem skupia się na kanałach ekspresji niewerbalnej (m.in. mimika, gesty, ton głosu, tempo mowy, intonacja, postawa ciała ).

Cele

  • rozwój społeczny;
  • polisensoryczne poznawanie świata;
  • kształtowanie i podtrzymywanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
  • kształtowanie i podtrzymywanie umiejętności koncentrowania uwagi podczas spontanicznej aktywności fizycznej;
  • wielozmysłowe poznawanie otoczenia