Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Pracownia życia codziennego

Terapeuta zajęciowy

  • Magdalena Nowaczyk

Cel

Celem głównym pracowni jest ogólny rozwój uczestników oraz nabycie umiejętności w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego.

Celem szczegółowym jest przygotowanie podopiecznych do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności i prac związanych z potrzebami życia codziennego w miarę ich potencjalnych możliwości. To również uspołecznianie poprzez wyjścia na zakupy, do kawiarni, restauracji, na basen czy do kina.

Ponadto w pracowni prowadzone są zajęcia wg tygodniowego planu : terapia zajęciowa, treningi i relaksacja.