Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym. Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu rozpoczął swoją działalność w 2002r i nieprzerwanie wspiera osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka jest elementem systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Celem działalności jest stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych i życiowych, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w miarę indywidualnych możliwości.

W atmosferze domu rodzinnego podopieczni mogą realizować swoje potrzeby, marzenia, rozwijać zainteresowania. To zasługa ludzi kierujących ośrodkiem, pracowników, ale przede wszystkim samych uczestników. Prócz codziennie prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni objęci są fizykoterapią oraz opieką pielęgniarską.

W ramach potrzeb i posiadanych środków w przeciągu minionych lat zatrudnia się różnych specjalistów. Dodatkowo prowadzone są zajęcia przez wolontariuszki (muzykoterapia, dramoterapią, a dla chętnych katecheza dla dorosłych). Osiągnięcia prezentujemy nie tylko we własnym kręgu, ale również w środowisku lokalnym i regionalnym. Organizujemy i bierzemy udział w przeglądach sportowych, plenerach malarskich, wystawach, wyjeżdżamy na wycieczki, do kina, kawiarni.

Aby poszerzyć wachlarz zajęć korzystamy z programów przystępując do konkursów ogłaszanych przez PFRON. Niegdyś sale terapeutyczne to dzisiejsze pracownie tematyczne. Z pozyskanych środków doposażyliśmy pracownie w materiały i urządzenia do prowadzenia terapii. W chwili obecnej uczestniczymy w zadaniu, które pozwoliło nam na wprowadzenie dogoterapii i hipoterapii. Nasi podopieczni mogą korzystać z kół zainteresowań ( koło przyrodnicze i filmowe), prowadzimy również małą bibliotekę.