Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać 1% swojego podatku:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Pracownia multimedialna

Cel

Zajęcia w pracowni multimedialnej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania.

Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera, poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy, a także korzystają ze sprzętów peryferyjnych takich jak drukarka, skaner i ksero. Dodatkowo mają możliwość korzystania z aparatu cyfrowego i kamery.

W pracowni bindujemy dokumentację na potrzeby Centrum, wykonujemy dzienniki oraz materiały marketingowe. Obsługa komputera oraz umiejętność jego zastosowania zwiększa, bowiem możliwość w funkcjonowaniu społecznym – porozumiewaniu się na odległość. Uczestnicy oswajają się z nowoczesną techniką i uczą jak praktycznie wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym.

Ponadto w pracowni prowadzone są zajęcia wg tygodniowego planu tj. terapia zajęciowa, treningi i relaksacja.

Poprzez pracę grupową i indywidualną uczestnicy uczą się odpowiedzialności za wykonane zadanie, mają poczucie sprawstwa, wydłużają swoją koncentrację na pracy a także wyrabiają w sobie umiejętność współdziałania i współpracy.