Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać darowiznę:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zleconych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w …

  Czytaj dalej

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Projekty realizowane przy wsparciu finansowym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.: „Hipoterapia – psychosomatyczne usprawnianie osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie” i …

  Czytaj dalej

Projekty współfinansowane ze środków PFRON w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świnoujściu w związku z rozszerzeniem jego działalności i utworzeniem nowej pracowni” Projekt realizowany jest w ramach „Programu wyrównywania różnić między …

  Czytaj dalej

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

Projekty realizowane przy wsparciu finansowym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.: „Hipoterapia” i „Podróż do miasteczka zmysłów”. Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych został powołany przez …

  Czytaj dalej